spacer.gif
Classical Life/Health Care Betalingsopdracht

U ontvangt de betalingsopdracht aan het begin van de maand volgend op elke vervaldag. U vindt hier het detail van alle geboekte verrichtingen die bij eenzelfde werkgeversrekening horen. Het nummer van de werkgeversrekening vindt u bovenaan elk premieborderel terug.

 

De betalingsopdracht bevat dus per werkgeversrekening uw premies van uw dekkingen leven/overlijden, premievrijstelling, invaliditeitsrente en gezondheidszorgen. U vindt hier ook de nodige informatie over betalingstermijnen, domiciliëring, …

 

U moet het saldo betalen op basis van een gestructureerde overschrijving voor de 15de van de maand. U kunt de betalingen ook via domiciliëring laten verlopen, waardoor de verschuldigde bedragen automatisch betaald worden. Hierdoor wordt uw manueel beheer verlicht en zijn de risico’s op laattijdige betaling minimaal (Lees ook Wat als u niet of laattijdig betaalt?).

 

Op het einde van elk trimester waarin u premies betaalde waarop een RSZ-bijdrage verschuldigd is, ontvangt u samen met de betalingsopdracht ook een bijlage. Deze bijlage vermeldt het bedrag waarop de RSZ-bijdrage verschuldigd is. Dit wordt u louter ter informatie meegedeeld. U moet deze RSZ-bijdrage uiteraard niet aan AG Employee Benefits betalen.

 

  Voorbeeld betalingsopdracht