Uw cookies zijn uitgeschakeld. Schakel uw cookies a.u.b. aan om uw voorkeuren op te slaan.

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. De toestemming die u geeft door op 'Akkoord' te klikken geldt voor alle websites van AG Insurance. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.

Meer weten


spacer.gif
Health Care - Premieborderel Invaliditeitsrente

Het premieborderel invaliditeitsrenten vermeldt de premies voor de waarborg gewaarborgd inkomen. Per aangeslotene vindt u zowel de rentes terug die aan de aangeslotene betaald zullen worden in geval van economische arbeidsongeschiktheid als de premies die voor deze dekking aangerekend worden.

 

Onderaan het premieborderel worden de totalen en de belastingen vermeld. Hier vindt u bovendien terug welke bedragen op het rekeninguittreksel vermeld zullen worden voor de groep/deelgroep waarop het premieborderel betrekking heeft.

 

Aandachtspunten op een premieborderel invaliditeitsrenten:

 In afwachting medisch onderzoek: dit zijn aangeslotenen waarvoor er eerst een medisch onderzoek dient te gebeuren alvorens er beslist wordt welke rente er voor hen verzekerd zal worden. Deze personen worden bovenaan het borderel opgesomd in de rubriek IN AFWACHTING MED. OND.
Indien het om nieuwe verzekerden gaat, wordt er nog geen premie en verzekerde rente vermeld. Gaat het om een bestaande verzekerde voor wie de verzekerde rente sterk steeg, dan wordt deze niet apart vermeld, maar wordt de verzekerde rente vóór de verhoging getoond totdat de medische onderzoeken afgelopen zijn en de verhoging aanvaard wordt.

 Aangeslotenen in schade: deze worden op het borderel geplaatst onder de titel AANGESL. MET SCHADEGEV.

 

U kunt uw premieborderellen ook elektronisch ontvangen. U krijgt deze dan na elke vervaldag per mail (csv-formaat) of u kunt ze consulteren op AG EB Online (pdf-versie).

 

  Voorbeeld invaliditeit