Uw cookies zijn uitgeschakeld. Schakel uw cookies a.u.b. aan om uw voorkeuren op te slaan.

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. De toestemming die u geeft door op 'Akkoord' te klikken geldt voor alle websites van AG Insurance. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.

Meer weten


spacer.gif
Health Care- Premieborderel Vrijgestelde premies BWP (Bovenwettelijk Pensioen)

Het premieborderel vrijgestelde premies BWP (Bovenwettelijk Pensioen) vermeldt de premies voor de waarborg premievrijstelling. Per aangeslotene vindt u zowel de premies terug die u voor deze dekking aangerekend worden als premies die (gedeeltelijk) vrijgesteld worden (in geval van economische arbeidsongeschiktheid van de aangeslotene).

 

Onderaan het premieborderel worden de totalen en de belastingen vermeld. Hier vindt u bovendien terug welke bedragen op het rekeninguittreksel vermeld zullen worden voor de groep/deelgroep waarop het premieborderel betrekking heeft.

 

Aandachtspunten op een premieborderel vrijgestelde premies BWP:

 In afwachting medisch onderzoek: dit zijn de aangeslotenen waarvoor er eerst een medisch onderzoek dient te gebeuren alvorens er beslist wordt welke premies BWP er voor hen verzekerd zullen worden. Deze personen worden bovenaan het borderel opgesomd in de rubriek IN AFWACHTING MED.OND. Indien het om nieuwe verzekerden gaat, wordt er nog geen premievrijstelling of premie BWP vermeld. Gaat het om een bestaande verzekerde voor wie de premies BWP sterk stegen, dan wordt deze niet apart vermeld, maar worden de verzekerde premies BWP vóór de verhoging getoond totdat de medische onderzoeken afgelopen zijn en de verhoging aanvaard wordt.


 Aangeslotenen in schade: deze worden op de borderel geplaatst onder de titel AANGESL. MET SCHADEGEV.

 

U kunt uw premieborderellen ook elektronisch ontvangen. U krijgt deze dan na elke vervaldag per mail (csv-formaat) of u kunt ze consulteren op AG EB Online (pdf-versie).

 

  Voorbeeld vrijgestelde premies