spacer.gif
Wat als u niet of laattijdig betaalt? (Procedure e-volulife)

Iedere maand waarvoor premies moeten worden betaald, ontvangt u van ons een invoice.
Dit document vermeldt de premie die u AG Employee Benefits verschuldigd bent voor uw plannen e-volulife. 

Indien u de premie niet betaalt, wordt de volgende procedure in gang gezet:


 20 werkdagen na de verzending van de invoice, zendt AG Employee Benefits u een herinneringsbrief met de oproep om de premie alsnog te betalen.

 20 werkdagen na de verzending van de herinneringsbrief, stuurt AG Employee Benefits u een aangetekende brief met de oproep de verschuldigde premie alsnog te betalen.

 Indien u hierna de premie nog steeds niet betaalt, zal AG Employee Benefits zich genoodzaakt zien uw plannen te reduceren.