spacer.gif
Invoice e-volulife

Bovenaan de invoice vindt u deze gegevens:

 de firmanaam, het adres van de firma en de contactpersoon voor de facturatie;
 de periode waarvoor de premies berekend zijn (de vervaldag);
 het nummer van de werkgever en het nummer van het plan;
 de naam van de beheerder en het algemene telefoonnummer van zijn team;
 het domiciliëringsnummer of het rekeningnummer waarop de firma de betaling moet uitvoeren.

 

Op de tweede pagina van de invoice (de samenvatting) staan volgende gegevens:

 het totaal van de premies per waarborg (werkgever + aangeslotene);
 het totaal van de belastingen (taks) op de premies, zowel ten laste van de werkgever als de aangeslotene;
 het totaal van het borderel, taksen inbegrepen.

 

Op de derde pagina van de invoice vindt u:

 per waarborg en per aangeslotene het detail van de premies die door de werkgever en de aangeslotene betaald moeten worden;
 het detail van de taksen op de premies per waarborg en per aangeslotene;
 de berekeningsperiode.


 

Op de vierde pagina van de invoice vindt u ten slotte een detail van de eventuele kosten per aangeslotene en de bijhorende taksen.

 

Lees ook:

- Belastingen op de premies
- Wat als u niet of laattijdig betaalt?

 

  Voorbeeld invoice e-volulife