spacer.gif
e-volulife

Bij e-volulife wordt er geen onderscheid gemaakt tussen een borderel en een rekeninguittreksel. Het premieborderel fungeert dus ook als rekeninguittreksel.

Bij e-volulife wordt er geen onderscheid gemaakt tussen een borderel en een rekeninguittreksel. Op elke vervaldag (rond de 20ste van elke maand) ontvangt u van ons een invoice, die zowel de functie van borderel als van rekeninguittreksel heeft.

Een invoice geeft u een overzicht van alle premies voor de waarborgen die u onderschreven heeft.

U kunt er dus volgende waarborgen op terugvinden:

- de waarborg leven/overlijden 
- de waarborg invaliditeitsrente
- de waarborg premievrijstelling

 

Het is mogelijk dat een door u meegedeelde wijziging pas in de invoice van een latere maand is opgenomen. De aanpassing wordt dan steeds met terugwerkende kracht opgenomen in de invoice.

Lees ook:

- Wat als u niet of laattijdig betaalt? (Procedure e-volulife)
- Belastingen op de premies  

 

 

Invoice e-volulife                                      Overzicht RSZ (e-volulife)