spacer.gif
Wat als u niet of laattijdig betaalt? (Procedure Classical Life)

Tijdens de eerste week van elke maand stuurt Financial Relations u een betalingsopdracht. Dit document vermeldt voor de voorbije maand de bedragen in uw voordeel en nadeel.

 

Onderaan het uittreksel vindt u het bedrag dat u moet betalen voor de voorbije periode. 


 
U moet dit bedrag binnen de 30 dagen betalen via het bijgevoegde papieren overschrijvingsformulier of via een elektronische overschrijving waarbij u de gestructureerde mededeling correct vermeldt.

 

Tien dagen vóór de betaaldag sturen wij u een herinneringsbrief, waarin de naderende vervaldag nogmaals vermeld wordt. 

 

Indien wij 30 dagen na deze herinneringsbrief nog steeds geen betaling ontvangen hebben, ontvangt u een aangetekende brief. Deze brief vermeldt duidelijk alle wettelijke gevolgen van de niet-betaling.  

 

AG Insurance kan 15 dagen na het verzenden van deze aangetekende brief de terugbetaling van de schadegevallen ziekte stopzetten. Na 3 maanden zijn wij wettelijk verplicht de aangeslotenen op de hoogte te brengen van het feit dat u als werkgever geen premies meer betaalt en de verzekeringswaarborg verbonden aan de premies te verminderen of stop te zetten.