spacer.gif
Classical Life

Op elke vervaldag sturen wij u borderel met report. Deze premieborderellen geven u een overzicht van alle premies voor de waarborgen die u onderschreven heeft.

 

Het is mogelijk dat een door u meegedeelde wijziging pas in het premieborderel van een latere maand is opgenomen. De aanpassing wordt dan steeds met terugwerkende kracht opgenomen in het borderel en in de betalingsopdracht.

 

De vervaldag valt op het einde van elk trimester indien u uw premies trimestrieel betaalt, op het einde van elke maand indien u uw premies maandelijks betaalt,...
Indien er een wijziging, een regularisatie of een nieuwe aansluiting genoteerd werd tijdens een maand die niet overeenkomt met het einde van de door u gekozen betalingsperiode, dan wordt er op het einde van die maand toch een borderel uitgegeven met de regularisaties.

 

U ontvangt een betalingsopdracht tijdens de maandelijkse afsluiting. Deze vindt plaats tijdens de eerste week van de maand volgend op de maand waarin de verrichtingen werden uitgevoerd. Hierop vindt u het totaalbedrag van alle premies per groep/deelgroep en het te betalen eindtotaal. Dit eindtotaal is voorgedrukt op het aangehechte overschrijvingsformulier of wordt via domiciliëring automatisch afgerekend (Lees ook Wat als u niet of laattijdig betaalt?).

 

Op het einde van elk trimester waarin u premies betaald hebt, verstuurt AG Employee Benefits samen met dat betalingsopdracht een overzicht RSZ. Dit overzicht vermeldt het bedrag waarop de RSZ-bijdrage van 8,86 % betaald moet worden. Opgelet: u moet deze bijdrage rechtstreeks aan de RSZ betalen, niet aan AG Insurance (Lees ook Belastingen op de premies).

 

Beschikt u over een financieringsfonds? Dan ontvangt u op geregelde tijdstippen ook een uittreksel financieringsfonds. Dit uittreksel geeft een overzicht van alle bewegingen van dit fonds. Voor tak 23-fondsen ontvangt u bovendien een overzicht van de verrichtingen in de verschillende fondsen met de geïnvesteerde of de gedesinvesteerde eenheden.

 

Premieborderel Leven/Overlijden              Betalingsopdracht                Overzicht RSZ                   Uittreksel Financieringsfonds