spacer.gif
Classical Life - Overzicht Financieringsfonds

Indien u over een financieringsfonds beschikt, ontvangt u op geregelde tijdstippen een uittreksel financieringsfonds. Dit uittreksel geeft een overzicht van alle bewegingen van dit fonds.
Voor tak 23-fondsen ontvangt u bovendien een uittreksel financieringsfonds tak 23. Hierop vindt u een overzicht van de investeringen en desinvesteringen in of uit uw fonds.
Beschikt u enkel over een tak 21-fonds, dan ontvangt u deze bijlage uiteraard niet.

 

Wat ontvangt u wanneer?

 Jaarlijks:
u ontvangt van ons in januari een overzicht van alle bewegingen van het fonds tijdens het afgelopen jaar.

 Maandelijks: indien er in de loop van een maand bewegingen zijn in een fonds, dan ontvangt u op het einde van die maand een uittreksel waarop al deze bewegingen vermeld worden. Indien er maanden zijn zonder bewegingen, dan ontvangt u voor deze maanden uiteraard geen uittreksel van ons.

 

 

  Voorbeeld uittreksel financieringsfonds         Voorbeeld uittreksel financieringsfonds tak 23