spacer.gif

Niet alle aangeslotenen worden vermeld op het document “SITUATIE MINIMUMFINANCIERING”, waarom?​

​Indien het document “SITUATIE MINIMUMFINANCIERING” een detail van de actieve aangeslotenen geeft, worden enkel de actieve aangeslotenen waarvoor het verschil positief is, weergegeven.


Met andere woorden voor de aangeslotenen die niet op het document staan, zijn de wiskundige reserves voldoende hoog om te voldoen aan de minimumfinanciering. Voor deze personen is het tekort op contract, zijnde het verschil tussen de minimumfinanciering en de wiskundige reserve, dus gelijk aan 0.