spacer.gif

Wat is het doel van het document “SITUATIE MINIMUMFINANCIERING"?

​Het document “SITUATIE MINIMUMFINANCIERING” geeft het tekort op contract. Het tekort op contract is het verschil tussen de minimumfinanciering en de reserves op het contract.
Voor de actieve werknemers waarvoor het verschil positief is, wordt in het eerste document dat u ontvangt het tekort op contract per aangeslotene weergegeven. In de volgende documenten zullen de bedragen, afhankelijk van het detailniveau van jullie borderellen, per aangeslotene of opgeteld weergegeven worden.


Voor de uitgetreden werknemers die het bedrag van hun aanvullend pensioen hebben laten staan in het pensioenplan (aangeduid als slapers) wordt geen overzicht per persoon gemaakt, maar zullen de bedragen steeds opgeteld worden.
Mocht u voor deze werknemers een detail wensen, dan kan u in AG EB Online het csv-borderel raadplegen (of dit opvragen bij uw beheerteam).
Het document “SITUATIE MINIMUMFINANCIERING” is louter informatief en heeft als doel bijkomende informatie te verschaffen indien er via de betalingsopdracht een onderfinanciering wordt opgevraagd.
Het is dus niet de bedoeling om het bedrag op dit document te betalen. Dit bedrag zal eerst nog vergeleken worden met het saldo in het financieringsfonds. Zolang er voldoende in het financieringsfonds aanwezig is, zijn er geen financiële implicaties voor de werkgever. Als dit niet het geval is, zal de onderfinanciering (samen met eventuele andere premies) opgevraagd worden via de betalingsopdracht.