spacer.gif

​Wat is minimumfinanciering?​

​De Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP), of meer bepaald het Koninklijk besluit betreffende de levensverzekeringsactiviteit die op haar beurt verwijst naar de WAP, voorziet dat de reserves die een werkgever voor zijn werknemers bij een verzekeraar moet opbouwen aan een bepaald minimumniveau moeten voldoen. Dit worden de minimumreserves of de minimumfinanciering genoemd.