spacer.gif
Externalisatie interne pensioenbeloftes

Wat zal wijzigen met betrekking tot de interne financiering van de individuele pensioentoezeggingen?

 

 

Pensioenopbouw ten voordele van zelfstandige bedrijfsleiders of loontrekkenden mag in de toekomst niet langer in de boeken van de vennootschap plaatsvinden. In plaats hiervan zullen deze pensioentoezeggingen bij een verzekeringsmaatschappij of een pensioenfonds moeten worden opgebouwd. 

 

De bestaande balansprovisies op het einde van het laatste boekjaar met een afsluitingsdatum vóór 1 januari 2012 mogen op de balans blijven staan. Het gaat hierbij enkel om de reeds aangelegde provisies, namelijk het deel van de interne pensioenbelofte dat op 1 januari 2012 reeds gefinancierd was. Deze bestaande balansprovisies zullen wel worden onderworpen aan een eenmalige taks van 1,75 %, waarbij de mogelijkheid bestaat om de taks over 3 jaar te spreiden in jaarlijkse schijven van 0,6 %.

 

 

Indien een onderneming beslist om de bestaande provisies toch te externaliseren, kan hij deze provisies fiscaal neutraal overdragen naar een pensioeninstelling.

 

Elke verdere financiering van (reeds gedane) pensioenbeloftes moet verplicht extern worden gefinancierd.

 

 

Deze informatie is gebaseerd op de programmawet van 22 juni 2012 (BS 28 juni 2012). 

 

 

 

 

Laatste update: 09/07/12