spacer.gif
Belastingvoet aanvullende pensioenkapitalen
Welke belastingvoeten worden voorzien voor aanvullende pensioenkapitalen (2de pijler)?

De belastingvoeten* van de 2
de pijler pensioenkapitalen opgebouwd met werkgeversbijdragen werden herzien:

Leeftijd uitkering aanvullend pensioenkapitaal Vóór 01/07/2013
 
Belastingvoet vanaf 01/07/2013  
(Vervroegd) niet wettelijk gepensioneerd (Vervroegd) wettelijk gepensioneerd
60 jaar 16,66 % 20,19 % 16,66 %​
61 jaar 16,66 % 18,17 % 16,66 %​
62 tot 64 jaar 16,66 % 16,66 % 16,66 %​
65 jaar

10,09 % (indien effectief actief tot wettelijke pensioenleeftijd)

anders 16,66 %

10,09 % (indien effectief actief tot wettelijke pensioenleeftijd)
anders 16,66 %
10,09 % (indien effectief actief tot wettelijke pensioenleeftijd)
anders 16,66 %
*Bovenstaande percentages stellen de bedrijfsvoorheffing voor ter gedeeltelijke verrekening van de gemeentetaks.
 
 
De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar. Vervroegde pensionering is mogelijk bij minimum 40 loopbaanjaren en ten vroegste vanaf 62 jaar. Enkel personen die in het overgangsregime zitten voor het vervroegd wettelijk pensioen tot 2016 en personen met een lange beroepscarrière mogen hun (vervroegd) wettelijk pensioen nog opnemen vóór de leeftijd van 62 jaar.
 
 
Wanneer zullen de nieuwe belastingvoeten op de aanvullende pensioenkapitalen  van toepassing zijn ? 
 
De nieuwe belastingvoeten zullen van toepassing zijn op de uitkeringen die plaatsvinden vanaf 1 juli 2013 
 
Deze bedrijfsvoorheffing vormt evenwel slechts een voorschot op de verschuldigde inkomstenbelastingen. De definitieve aanslag wordt bepaald via de belastingsaangifte.
 
Bovenstaande informatie is gebaseerd op de programmawet van 22/06/2012 (BS 28 juni 2012) en werd aangevuld op grond van het KB van 23 mei 2013 (BS 30 mei 2013) met betrekking tot de bepalingen inzake de bedrijfsvoorheffing ter gedeeltelijke verrekening van de gemeentetaks. 
 
Voor de belastingvoeten** van de 2de pijler opgebouwd met werknemersbijdragen (persoonlijke bijdragen) voorziet het regeerakkoord geen wijziging. De huidige belastingvoeten blijven van toepassing:
 
Leeftijd wettelijk (vervroegd) pensioen 
Belastingvoet 
60 jaar
Stortingen voor 1993: 16,66 %
Stortingen na 1993:    10,09 %
61 jaar
Stortingen voor 1993: 16,66 %
Stortingen na 1993:    10,09 %
62 tot 64 jaar  Stortingen voor 1993:    16,66 %Stortingen na 1993:        10,09 %
65 jaar Stortingen voor 1993: 16,66 % Stortingen na 1993:     10,09 %
** Bovenstaande percentages stellen de bedrijfsvoorheffing voor ter gedeeltelijke verrekening van de gemeentetaks.
 
 
Hoe worden de kapitalen bij overlijden belast?
 
Het regeerakkoord voorziet geen nieuwe belastingmaatregelen voor kapitalen die uitbetaald worden naar aanleiding van een overlijden.
 
 
 
Zullen de uitkeringen in rente anders belast worden vanaf 01/01/2012?

Het regeerakkoord voorziet geen nieuwe belastingmaatregelen voor kapitalen die uitbetaald worden in rente. De huidige belastingvoeten blijven van toepassing.


Laatste update: 25/06/2013