spacer.gif
Vervroegd pensioen

Wanneer kan ik met vervroegd pensioen gaan?

De minimumleeftijd waarop u met vervroegd pensioen kan gaan, wordt opgetrokken van 60 naar 62 jaar. Ook de loopbaanvoorwaarde wordt stelselmatig verhoogd. De maatregelen zijn van toepassing op de pensioenen die ten vroegste ingaan op 1 januari 2013.  


De verhoging van de pensioenleeftijd en de loopbaanvoorwaarde gebeurt in verschillende stappen. Hieronder vindt u het overzicht: 
  

 

 Datum

Minimumleeftijd

Loopbaanvoorwaarde (*) 

Uitzonderingen lange loopbanen 

2012

60 jaar

35 jaar

/

2013

60,5 jaar

38 jaar

60 jaar, indien 40 jaar loopbaan

2014

61 jaar

39 jaar

60 jaar, indien 40 jaar loopbaan

2015

61,5 jaar

40 jaar

60 jaar, indien 41 jaar loopbaan

2016

62 jaar

40 jaar

60 jaar, indien 42 jaar loopbaan
61 jaar, indien 41 jaar loopbaan

 


(*) Tijdsvakken van binnen- en buitenlandse pensioenverzekering (periodes gewerkt als werknemer, zelfstandige of ambtenaar met inbegrip van gelijkgestelde periodes zoals ziekte, brugpensioen, werkloosheid enzovoort) tellen mee om aan de loopbaanvoorwaarde te voldoen.Er werden overgangsmaatregelen voorzien:

 

Wanneer een werknemer gedurende de overgangsperiode in aanmerking komt voor vervroegd pensioen, verwerft de werknemer het recht op vervroegde pensionering en mag deze werknemer ook na dit moment met vervroegd pensioen gaan wanneer hij dit wenst.

 

  • De werknemers kunnen, als ze in 2012 minstens 60 jaar zijn (geboren ten laatste op 31.12.1952) én 35 jaren loopbaan hebben, met vervroegd pensioen gaan, wanneer ze dat wensen (2013, 2014, 2015, enz.). 

 

  • Voor de werknemers die in 2012 tussen 57 en 61 jaar zijn (geboren tussen 01.01.1951 en 31.12.1955), wordt het vervroegd pensioen hoogstens 2 jaar uitgesteld in vergelijking met de huidige regeling. Met andere woorden: deze werknemers behouden de mogelijkheid om hun vervroegd pensioen op te nemen zodra zij minimaal 62 jaar oud zijn en tevens een loopbaan van 37 jaar kunnen voorleggen.

  • Wanneer een werknemer vóór 28 november 2011 bij de Rijksdienst voor Pensioenen een aanvraag heeft ingediend tot het verkrijgen van een vervroegd rustpensioen in 2013, zal die aanvraag worden aanvaard op voorwaarde dat die werknemer op de gevraagde ingangsdatum van zijn vervroegd pensioen minstens 60 jaar is én 35 jaar loopbaan heeft.
  •  
      
Werknemers die vóór 01.12.2012 in vooropzeg zijn kunnen na 31 december 2012 op vervroegd pensioen gaan, als ze 60 jaar zijn en een loopbaan van minstens 35 jaar hebben.
 
  • Voor werknemers die al sinds voor 28 november 2011 in een stelsel zitten voor vroegtijdig vertrek op basis van een formele collectieve afspraak, wordt een aangepaste regeling voorzien.

 

  • Werknemers die aan hun werkgever een vervroegde uittreding (buiten het conventioneel brugpensioen) aangevraagd hebben vóór 28 november 2011 kunnen met vervroegd pensioen gaan na 31 december 2012 als ze 60 jaar zijn, voor zover zij aan de loopbaanvoorwaarde van 35 jaar voldoen.
 
Diegenen onder hen die in december 2012 jarig zijn en waarvan hun pensioen dus pas ingaat in januari 2013, vallen toch onder deze overgangsregeling en kunnen dus onder dezelfde voorwaarden op vervroegd pensioen gaan.
 

 

(info website RVP:

http://www.onprvp.fgov.be/nl/pension/news/paginas/reform.aspx 

http://www.onprvp.fgov.be/nl/pension/news/paginas/reform2.aspx )Laatste update: 21/01/13