Uw cookies zijn uitgeschakeld. Schakel uw cookies a.u.b. aan om uw voorkeuren op te slaan.

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. De toestemming die u geeft door op 'Akkoord' te klikken geldt voor alle websites van AG Insurance. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.

Meer weten


spacer.gif


Vragen / antwoorden
 Instelling van het plan
 Dagelijks beheer
 Fiscaliteit
 Minimumfinanciering
 Vertrek aangeslotene

Instelling van het plan

Bent u verplicht de nieuwe werknemer te verzekeren?
Kan een personeelslid weigeren om tot het groepsverzekeringsplan toe te treden ?

Dagelijks beheer

Hoe word ik ingelicht over mijn groepsverzekeringsplan ?
Ziekteverzekering: wat zijn mijn verplichtingen als er een nieuwe werknemer aansluit? (aanwerving, nieuwe overeenkomst, …)
Ziekteverzekering: wat zijn mijn verplichtingen als een werknemer het bedrijf verlaat? (pensioen, ontslag, loopbaanonderbreking, tijdskrediet, faillissement, …)
Wat zijn de gevolgen als ik het groepsverzekeringsplan plan wijzig ?
E-volulife plan: wat moet ik weten als één van mijn werknemers naar een voorschot op zijn groepsverzekering vraagt?

Fiscaliteit

Hoe wordt het kapitaal leven van een groepsverzekering belast ?
Hoeveel bedraagt de taks op de premies voor de waarborg invaliditeit ?
Hoeveel bedraagt de taks op de premies voor de waarborg leven of de waarborg overlijden ?
Hoe worden de premies voor de collectieve hospitalisatieverzekering fiscaal behandeld?
Hoe worden de premies voor de collectieve verzekering voor ambulante medische zorgen fiscaal behandeld?
Welke taksen of bijdragen zijn verschuldigd op de premies voor de collectieve verzekering voor ambulante medische zorgen?
Welke taksen of bijdragen zijn verschuldigd op de premies voor de collectieve hospitalisatieverzekering?
Hoeveel bedragen de bijdragen van Sociale Zekerheid op de premies voor de waarborg leven of de waarborg overlijden ?
Hoe worden de premies die ik stort voor de waarborgen leven, overlijden en invaliditeit fiscaal behandeld ?

Minimumfinanciering

Home
Wat is minimumfinanciering?​
Wat is onderfinanciering?
Wat is het doel van het document “SITUATIE MINIMUMFINANCIERING"?
Niet alle aangeslotenen worden vermeld op het document “SITUATIE MINIMUMFINANCIERING”, waarom?​
Indien er een onderfinanciering is, wanneer en hoe zal U ons aanspreken om dit te betalen?​
Waarom is het bedrag op het document “SITUATIE MINIMUMFINANCIERING” de volgende maand nog steeds zo hoog?​

Vertrek aangeslotene

​Hoe wordt het kapitaal leven van een groepsverzekering belast ?
Verzekering Pensioen & Overlijden en Gezondheidszorg : wat zijn mijn verplichtingen ten opzichte van een werknemer die mijn bedrijf verlaat voor de pensioenleeftijd ?
Ziekteverzekering: welke documenten moet ik overmaken als een werknemer het bedrijf verlaat? (pensioen, ontslag, loopbaanonderbreking, tijdskrediet, opzegging van het contract, faillissement, …)