spacer.gif
Uw vragen / Onze antwoorden
  Als ik een groepsverzekering afsluit, moet ik dan alle werknemers aansluiten?
  Kan een werknemer weigeren om zich bij het plan aan te sluiten?