spacer.gif
Wat is een voorschot?

 

Een voorschot is een bedrag dat geleend kan worden op de reserves van het groepsverzekeringscontract.

    • Uw werknemer beschikt NU over (een deel van) de opgebouwde reserves;
    • Toch behoudt hij de gegarandeerde intrest en de winstdeeling.

 

Hiervoor betaalt uw werknemer intresten. Hij heeft hierbij volgende keuze.
Hij betaalt de intresten:

    • jaarlijks (= voorschot met jaarlijkse intrestbetaling),
    • eenmalig bij de terugbetaling van het voorschot (= voorschot zonder jaarlijkse intrestbetaling),
    • op einddatum van het contract (voorschot zonder jaarlijkse intrestbetaling).