spacer.gif
Wat zijn de voorwaarden om een voorschot op te nemen?


De bestemming van het voorschot moet gelinkt zijn aan een onroerend goed.

  • Hetzij voor de aankoop, de bouw, de verbetering, de herstelling of de verbouwing van een onroerend goed dat gelegen is in de Europese Unie* en belastbare inkomsten opbrengt;
  • Hetzij voor de terugbetaling van een hypothecaire lening die voordien is toegekend en die bestemd is voor één van de bovenvermelde doelen.

 

De aangeslotene bevestigt de bestemming van het voorschot via het invullen van een attest. Het attest maakt deel uit van het contract.

 

 

*Indien u zelfstandig bent: Europeese Unie