spacer.gif
Moet uw werknemer zijn voorschot terugbetalen?


Neen, uw werknemer MAG het voorschot terugbetalen maar MOET het NIET.

  • Uw werknemer betaalt het voorschot niet terug gedurende de looptijd? Dan wordt het bedrag van het voorschot afgehouden van het pensioenkapitaal op einddatum.

  • Uw werknemer is nog intresten verschuldigd? Dan worden ook deze intresten op einddatum van zijn pensioenkapitaal afgehouden.

 

Een voorschot kan op gelijk welk tijdstip geheel of gedeeltelijk worden terugbetaald. Een gedeeltelijke terugbetaling bedraagt:

  • Minimaal 10% van het voorschot
  • Minimaal 250 EUR