spacer.gif
Wat zijn de gevolgen als ik het groepsverzekeringsplan wijzig ?
De wijziging van de pensioentoezegging mag in geen geval een vermindering van de verworven prestaties of van de verworven reserves voor verlopen dienstjaren tot gevolg hebben voor de aangeslotenen.