spacer.gif
Hoe worden de premies en de uitkeringen voor de collectieve hospitalisatieverzekering fiscaal behandeld?

De premie die u als werkgever ten laste neemt in het kader van de collectieve hospitalisatieverzekering (terugbetaling van medische kosten die verband houden met een ziekenhuisopname) vormt een belastingvrij voordeel, maar is niet aftrekbaar.

 

Voor de aangesloten personeelsleden zijn die premies en de uitkeringen vrijgesteld van belasting.