spacer.gif
Welke taksen of bijdragen zijn verschuldigd op de premies voor de collectieve hospitalisatieverzekering?


De premies van de collectieve hospitalisatieverzekering (terugbetaling van medische kosten die verband houden met een ziekenhuisopname) zijn onderworpen aan de verzekeringstaks van 9,25%.


Op de premies is bovendien een bijdrage van 10% ten voordele van de Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (ZIV-bijdrage) verschuldigd.


Deze premies zijn echter vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen.