spacer.gif
Hoeveel bedraagt de taks op de premies voor de waarborg invaliditeit ?
De door de werkgever gestorte premies in het kader van de invaliditeitsdekking worden onderworpen aan een verzekeringsbelasting maar ze genieten niettemin het verminderd tarief van 4,40%.