spacer.gif
Hoeveel bedragen de bijdragen van Sociale Zekerheid op de premies voor de waarborg leven of de waarborg overlijden ?
Op de premies die de werkgever ten laste neemt is een RSZ-bijdrage verschuldigd van 8,86% toegepast na aftrek van de belasting van 4,40%. Per kwartaal dient de werkgever hiervan een aangifte te doen.