spacer.gif
Verzekering Pensioen & Overlijden en Gezondheidszorg : wat zijn mijn verplichtingen ten opzichte van een werknemer die mijn bedrijf verlaat voor de pensioenleeftijd ?

 

 

Verzekering Pensioen & Overlijden

 

 

5 stappen

 1. U heeft 30 dagen om AG Employee Benefits op de hoogte te brengen van de uitdiensttreding van uw werknemer.
  Bij een sectorplan heeft u maximaal 1 jaar.
   
 2. AG Employee Benefits deelt u binnen de 30 dagen die volgen op die kennisgeving het bedrag mee van de verworven reserves en prestaties en de mogelijkheden voor uw werknemer.
   
 3. U bezorgt die informatie onmiddellijk aan uw werknemer.
   
 4. Uw werknemer heeft 30 dagen om zijn keuze bekend te maken bij AG Employee Benefits.
   
 5. AG Employee Benefits voert de overdracht uit binnen de maand die volgt op de mededeling.

 

Merk op, er mag geen enkele vergoeding of derving winstdeelname ten laste van uw werknemer gelegd worden of van zijn verworven reserves afgetrokken.


 

 

Verzekering Gezondheidszorgen (hospitalisatie, arbeidsongeschiktheid en ambulante zorgen)

 

 

 

U brengt uw werknemer binnen 30 dagen na zijn vertrek op de hoogte van de mogelijkheid om zijn collectieve ziekteverzekering individueel voort te zetten door hem het document ‘ Individuele voortzetting collectieve verzekering’ te overhandigen.


Het recht op voortzetting wordt zonder medische formaliteiten toegekend indien uw werknemer in de 2 jaar voorafgaand aan het verlies van de collectieve dekking ononderbroken een dekking heeft genoten bij één of meerdere privéverzekeraars.

Uw werknemer heeft na het ontvangen van de informatie 30 dagen om de voortzetting aan te vragen.