spacer.gif
Ziekteverzekering: welke documenten moet ik overmaken als een werknemer het bedrijf verlaat? (pensioen, ontslag, loopbaanonderbreking, tijdskrediet, opzegging van het contract, faillissement, …)

Voor de werknemers die een collectieve hospitalisatieverzekering genieten en/of een verzekering gewaarborgd inkomen en/of ambulante zorgen: u dient hen op de hoogte te brengen van de mogelijkheid om hun collectieve hospitalisatieverzekering individueel voort te zetten en hen het documentIndividuele voortzetting collectieve verzekering te overhandigen.


Ten laatste 30 dagen na het verlies van de collectieve dekking moet de werknemer geïnformeerd worden over zijn recht om de verzekering individueel voort te zetten. De werknemer beschikt vanaf dan over een termijn van 30 dagen om de voortzetting aan te vragen.


Het recht op voortzetting wordt zonder medische formaliteiten toegekend indien de verzekerde werknemer in de 2 jaar voorafgaand aan het verlies van de collectieve dekking, een dekking heeft genoten bij één of meerdere privéverzekeraars. Er mag op geen enkel moment een onderbreking van dekking zijn om dit recht te behouden.