spacer.gif
spacer.gif
AG Insurance en K.U.Leuven lanceren leerstoel over aanvullende verzekering Gezondheidszorg

Onder de titel “AG Insurance Chair in Health Insurance” hebben de K.U.Leuven en AG Insurance op 9 december 2010 een nieuwe leerstoel ingehuldigd. De ondertitel “The challenge to align societal goals and actuarial practice in complementary health insurance”, wijst duidelijk op de doelstelling van deze nieuwe leerstoel.

 

Jean-Michel Kupper, Bestuurder-Directeur van AG Insurance, omschrijft deze doelstelling als volgt: “Met deze leerstoel willen we het wetenschappelijk onderzoek in aanvullende verzekeringen Gezondheidszorg stimuleren en de kennis hierover verder ontwikkelen en verspreiden”.

 

Prof. Jan Dhaene van de K.U.Leuven, titularis van de leerstoel, voegt hieraan toe dat de leerstoel ertoe wil bijdragen dat de maatschappelijke verwachtingen en de verzekeringstechniek in dit domein beter op elkaar afgestemd kunnen worden. “Zo kan er een balans gevonden worden tussen wat de consument wil en wat de verzekeraar kan”, stelt hij.