spacer.gif
spacer.gif
AG Insurance en UCL lanceren een leerstoel "Pension Valuation and Solvency"

Op 7 december lanceerde de UCL met de steun van AG Insurance een leerstoel over de zekerheid van pensioen. Of, anders gezegd, de waardering en solvabiliteit van pensioenoplossingen.

Met deze leerstoel willen wij als verzekeringsmaatschappij onze bijdrage leveren om het vertrouwen in het systeem van aanvullende pensioenen te versterken.

Het doel van dit onderzoek is tweevoudig:

  • een eenvormig evaluatiekader ontwikkelen van de risicofactoren die de pensioenverplichtingen beïnvloeden;
  • coherente evaluatie- en solvabiliteitsregels opstellen.

Zo willen we tot een universeel evaluatiesysteem komen van de solvabiliteit van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen t.o.v. hun pensioenverplichtingen. De UCL wil een evenredigheidsregel opstellen tussen de eigen middelen en de verplichtingen van deze organismen. Zo kan men de risico’s van niet-betaling als gevolg van het risicobeleid tot een minimum herleiden.