Wanneer en hoe dit formulier gebruiken?

 
Gebruik het overdrachtsformulier voor een overdracht tussen fondsen.


  vanuit fonds met gewaarborgde rentevoet (Tak 21) 

  vanuit fondsen zonder gewaarborgde rentevoet (Tak 23)U kan ons het document ondertekend en ingevuld terugbezorgen:

- ingescand per email: ascento.employeebenefits@aginsurance.be of
- per fax: 02/664.76.10 of
- per post: AG ASCENTO; 1JQ5A, Em Jacqmainlaan 53, 1000 BRUSSEL.


Van zodra wij het getekende document in ons bezit hebben, voeren wij de instructies uit conform de Algemene Voorwaarden.