Wanneer en hoe dit formulier gebruiken?

Gebruik de Aanvraag tot periodieke afkopen indien u op vaste tijdstippen geld van uw contract AG Ascento Free wenst op te vragen of als u uw periodieke afkopen op uw contract wenst te wijzigen.
 
U kan ons het document (exemplaar beheerder) ondertekend en ingevuld terugbezorgen:

 

- ingescand per email: ascento.employeebenefits@aginsurance.be of
- per fax: 02/664.76.10 of
- per post: AG ASCENTO; 1JQ5A, Em Jacqmainlaan 53, 1000 BRUSSEL.

 

Van zodra wij het getekende document in ons bezit hebben, voeren wij de instructies uit conform de Algemene Voorwaarden.