Wanneer en hoe dit formulier gebruiken?
 
Gebruik de Afkoopkwitantie indien u geld van uw contract AG Ascento wenst op te vragen.


  AG Ascento Free


  AG Ascento Deposit


 
U kan ons het document ondertekend en ingevuld terugbezorgen:


- ingescand per email: ascento.employeebenefits@aginsurance.be of
- per fax: 02/664.76.10 of
- per post: AG ASCENTO; 1JQ5A, Em Jacqmainlaan 53, 1000 BRUSSEL.


Van zodra wij het getekende document in ons bezit hebben, voeren wij de opdracht tot betaling uit conform de Algemene Voorwaarden.