Wanneer en hoe dit formulier gebruiken?

Gebruik het formulier voor de Aanduiding/Wijziging van begunstigde(n) indien u de begunstigde(n) van uw contract AG Ascento Free wenst aan te duiden of als u de begunstigde(n) van uw contract wenst te wijzigen.
 
U kan ons het document ondertekend en ingevuld per post terugbezorgen:

 

AG ASCENTO, 1JQ5A, Em Jacqmainlaan 53, 1000 BRUSSEL.

 

Van zodra wij het getekende document in ons bezit hebben, voeren wij de instructies uit conform de Algemene Voorwaarden.