spacer.gif
Zijn de niet vooraf geplande afkopen op een contract AG Ascento Free begrensd tot een bepaald minimum of maximum ?

Minimum : de afkoop moet minstens 600 EUR bedragen.

Maximum : de afkoop is beperkt tot de totale reserve van uw contract.