spacer.gif
Welke stappen dienen bij overlijden te worden ondernomen in verband met een contract AG Ascento Life ?

Meteen na het overlijden moet AG Employee Benefits op de hoogte worden gebracht en moet ons een uittreksel uit de overlijdensakte van de rentetrekker worden toegestuurd.

 

Ingeval de rente overdraagbaar is, dienen eveneens de volgende documenten te worden bezorgd :

 

-         een levensbewijs van de begunstigde van de overdraagbare rente ;

-         een kopie van de identiteitskaart van de begunstigde van de overdraagbare rente.

 

Die documenten dienen te worden gestuurd naar :

 

AG Insurance  -  AG Ascento Team 1BO4E

E. Jacqmainlaan 53 te 1000 Brussel