spacer.gif
Blijft mijn kapitaal dat ik belegd heb in AG Ascento Free, op ieder ogenblik beschikbaar ?
Bovenop de regelmatige inkomsten die u kan plannen, kan u op ieder ogenblik één of meerdere gedeeltelijke afko(o)p(en) uitvoeren, of zelfs een volledige afkoop om u de mogelijkheid te geven het hoofd te bieden aan een onvoorziene uitgave.