spacer.gif
Welke tarieven zijn van toepassing inzake successierechten ?
Hierna vindt u de verschillende tabellen met de successierechten in rechte lijn die van toepassing zijn in België, in functie van de gewesten :

tarieven van toepassing volgens de gewesten.