spacer.gif
Is AG Ascento Free te vergelijken met een spaarrekening bij de bank ?

De spaarrekening biedt de voordelen van zekerheid en beschikbaarheid, dit alles binnen een interessant fiscaal kader. Maar een spaarrekening is op het vlak van rendement enkel interessant op korte termijn, aangezien ze de kortetermijnrente op de financiële markten volgt.

Indien u een beleggingshorizon van meer dan 3 jaar hebt, bestaan er interessantere beleggingsmanieren, zoals AG Ascento Free, dat een beleggingsverzekering is.

AG Ascento Free is erop gericht uw groepsverzekeringskapitaal te laten opbrengen door een gewaarborgde intrestvoet te bieden gedurende minimum 8 jaar en 1 maand + eventuele winstdeelneming. Bovendien biedt AG Ascento Free dezelfde voordelen als de spaarrekening :

  • zekerheid : uw kapitaal is gewaarborgd
  • beschikbaarheid : uw kapitaal is op ieder moment beschikbaar
  • voordelige fiscaliteit : er is geen roerende voorheffing verschuldigd na 8 jaar en 1 maand.

En bovendien :

  • gewaarborgde intrestvoet gedurende 8 jaar en 1 maand + winstdeelname
  • mogelijkheid tot successieplanning
  • mogelijkheid om de vruchten van het rendement (of een deel van het kapitaal) te beleggen in meer dynamische fondsen om een hefboomeffect te verkrijgen op het rendement.