spacer.gif
Wie kan ik aanduiden als begunstigde ?
U kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aanduiden als begunstigde. U beschikt ook over de mogelijkheid om op ieder ogenblik de begunstigden van uw contract te wijzigen.