spacer.gif
Hoe wordt de roerende voorheffing berekend ?

Het afgekochte bedrag bestaat uit 2 delen : het kapitaal en de intresten.

Voor de bepaling van de roerende voorheffing wordt het kapitaal gekapitaliseerd aan de wettelijk bepaalde fictieve intrestvoet van 4,75 %.

De roerende voorheffing wordt toegepast op dit fictieve intrestbedrag.

 

Deze roerende voorheffing wordt ingehouden op het afgekochte bedrag ten voordele van de belastingsadministratie.