spacer.gif
Welke belasting is van toepassing op AG Ascento Free ?
 • Het rendement afkomstig van een beleggingsfonds zonder gewaarborgde intrestvoet is niet onderworpen aan de roerende voorheffing, noch aan de taks op de beursverrichtingen.

 

 • Het rendement afkomstig van het fonds met gewaarborgde intrestvoet is niet onderworpen aan de roerende voorheffing:

- wanneer geen afkoop plaatsvindt gedurende de eerste 8 jaren van uw contract;

- in geval van niet-geplande afkopen gedurende de eerste 8 jaren, indien voldaan is aan de volgende 2 voorwaarden:

     • het overlijdenskapitaal is ten minste gelijk aan 130 % van het totaal van de premies gestort
     • de verzekeringnemer, de verzekerde en de begunstigde bij leven zijn dezelfde persoon.

Het bedrag van uw storting omvat een taks van 2 %, die gestort wordt aan de belastingsadministratie.
De bedragen gestort in uw contract AG Ascento Free genieten geen belastingvermindering.