spacer.gif
Zijn er instapkosten op een contract AG Ascento Free ?
De instapkosten hangen af van het totaal geïnvesteerde bedrag :

Totaal bedrag (EUR) : Instapkosten* :
   
van 0 tot 12.499 2,5%
van 12.500 tot 24.999 2,0%
van 25.000 tot 49.999 1,5%
van 50.000 tot 74.999 1,0%
van 75.000 tot 99.999 0,5%
meer dan 100.000 0,0%* Het toegepaste percentage wordt bepaald, rekening houdende met het totaal van uw stortingen.

Voorbeeld :

1) oorspronkelijke belegging : 80.000 EUR
--> instapkosten : 0,5 % op 80.000 EUR.

2) aanvullende storting achteraf : 75.000 EUR (kosten berekend op het totaal belegde bedrag, d.i. 155.000 EUR)
--> instapkosten : 0% op 75.000 EUR.