spacer.gif
Ontvang ik een winstdeelname op mijn rente AG Ascento Life ?
De winstdeelname wordt ieder jaar bepaald in functie van de economische conjunctuur en de financiële resultaten van AG Insurance. Zij komt bovenop het rentebedrag.