spacer.gif
Welk belastingstelsel is er van toepassing op de lijfrente ?
•       Indien u beslist uw groepsverzekeringskapitaal om te zetten in een rente :

De lijfrenten moeten niet als dusdanig worden aangegeven. De belastbare basis is een forfaitair bedrag van 3 % van het afgestane kapitaal. Dit bedrag wordt beschouwd als een roerend inkomen en is onderworpen aan een afzonderlijke jaarlijkse belasting, die op dit ogenblik 30 % bedraagt, en die wordt verhoogd met de gemeentebelasting.

En wat uw belastingaangifte betreft ?

AG Employee Benefits stuurt u jaarlijks een fiscale fiche 281.40, die dient om uw belastingaangifte in te vullen. Op die fiche staan de aan te geven bedragen aangeduid ten opzichte van bepaalde nummers. Deze bedragen dienen overgenomen te worden bij het betreffende nummer op uw belastingaangifte.

Om een voorbeeld van een fiscale pensioenfiche op uw scherm te krijgen, klik hier :

fiscale pensioenfiche 281.40

•       Indien het reglement van uw groepsverzekering voorziet in de betaling van een rente :de renten zijn belastbaar en onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing volgens onderstaand barema :

Jaarlijks rentebedrag in EUR Percentage van de voorheffing
tot     1 790,00 0 %
van 1 790,01 tot 2 990,00 11,11 %
van 2 990,01 tot 8 900,00 16,15 %
van 8 900,01 tot 14 820,00 21,20 %
van 14 820,01 tot 29 640,00 27,25 %
van 29 640,01 tot 44 460,00 32,30 %
meer dan     44 460,00 37,35 %


Bovenvermelde rentebedragen zijn belastbare bedragen. De eventuele RIZIV-afhouding van 3,55 % werd dus reeds afgetrokken.

De percentages zijn van toepassing op het totale bedrag van de belastbare rente en niet op de renteschijven.

Voorbeeld : belastbare jaarrente van 8.700,00 €, maandelijks betaalbaar in schijven van 725,00 €

===> maandelijks afgehouden bedrijfsvoorheffing : 16,15 % x 8.700,00 € / 12 = 117,08 €