spacer.gif
Welke segmentatiecriteria past AG Insurance toe bij aanva​arding, omvang van de waarborg en premieberekening?
​​Zowel voor het aanvaarden van een verzekering als voor het bepalen van de premie en de omvang van de waarborgen, dient AG Insurance het risico correct te kunnen inschatten.
Dit gebeurt op basis van objectieve "segmentatiecriteria".
Deze criteria  hangen af van product tot product en vloeien voort uit de statistische vaststelling dat ze een invloed hebben op het zich voordoen en/of de ernst van een schadegeval.
​In uitvoering van de Wet betreffende de verzekeringen vindt u
hierna​ een overzicht van de gebruikte segmentatiecriteria in het kader van Ascento Life, met een toelichting waarom deze criteria worden gehanteerd.