spacer.gif
Vaste prestatie of Defined Benefits (DB)

Vaste prestatie of Defined Benefits (DB): Bij een groepsverzekering van het type "vaste prestatie" gaat de werkgever de verbintenis aan om een vooraf bepaalde prestatie uit te keren, in rente of kapitaal. De prestatie wordt uitgedrukt door middel van een formule, eventueel in functie van het salaris. Bv. een rente gelijk aan 70 % van het laatste salaris waarvan het wettelijk pensioen afgetrokken wordt.