spacer.gif
Conventioneel brugpensioen

Het conventioneel brugpensioen is een stelsel dat, in geval van collectief ontslag, het bepaalde oudere werknemers mogelijk maakt (vanaf 58 jaar, of vanaf 50 jaar in het geval van ondernemingen in moeilijkheid of in herstructurering) bovenop de normale werkloosheidsuitkering, een aanvullende vergoeding ten laste van de werkgever te genieten.