spacer.gif
CafetariaPlan

Bij een cafetariaplan wordt voorzien in een globaal premiebudget voor alle aangeslotenen. Elke aangeslotene kan het premiebudget vrij verdelen over de diverse waarborgen leven, overlijden, invaliditeitsrente en premievrijstelling die aangeboden worden in het plan.