spacer.gif
Lijfrente
Bij de uitbetaling van uw groepsverzekering heeft u de keuze tussen een uitbetaling in kapitaal of in rente. Als u opteert voor de uitbetaling in rente, wordt uw kapitaal uitbetaald onder de vorm van een vooraf bepaald bedrag dat u op regelmatige tijdstippen ontvangt. U ontvangt dit bedrag tot aan uw overlijden. U kan opteren om bij uw overlijden te voorzien in een rente op naam van uw echtgeno(o)t(e). In dat geval spreken we van een overdraagbare rente.