spacer.gif
pensioenfiche

De pensioenfiche herneemt de kernelementen die gelinkt zijn aan een pensioentoezegging. In de rubriek Aangeslotenen/Nuttige Info/Pensioenfiche vindt u een woordenlijst met verklaringen van die verschillende elementen.